Korisne informacije

Međunarodni pozivni broj za Hrvatsku

+385

Općina Pašman

Tel: +385 (0)23 260 260 Fax: +385 (0)23 260 402

Javna komunalna ustanova OTOK PAŠMAN

Tel: +385 (0)23 260 199, Fax: +385 (0)23 260 199

Ambulanta

+385 (0)23 269-658

Hitna pomoć Kali

112

Ljekarna Tkon

+385 23 285 533

Pošta Pašman

+385 (0)23 260-205

Ordinacija opće medicine - Neviđane

+385 (0)23 269-298

Jadrolinija Rijeka – Tkon

+385 (0)23 285-201

Jadrolinija Rijeka – Preko

+385 (0)23 286-008

Pašman Guide App Pašman Guide App

Download

Pašman Guide App

Pašman Guide App - App Store Pašman Guide App - Google Play
How to enter Croatia Logo