Kulturna Baština

Kraj - franjevački samostan sv. Duje i crkva

Pašman - Otus - crkva sv. Antuna Opata

Pašman - crkva Rođenja Blažene Djevice Marije

Pašman - crkva sv. Marka Evanđelista

Mali Pašman - crkva sv. Roka

Mrljane - crkva sv. Antuna Padovanskog

Mrljane - crkva sv. Jeronima

Neviđane - crkva sv. Mihovila Arkanđela

Neviđane - crkva Gospe od Zdravlja

Neviđane - crkva Presvetoga Srca Isusova

Neviđane - ruševina crkve sv. Martina

Dobropoljana - crkva sv. Tome

Dobropoljana - kapela sv. Ante Pustinjaka

Dobropoljana - kapela sv. Križa

Banj - crkva sv. Kuzme i Damjana

Banj - crkva Gospe od Loreta

Banj - crkva Gospe od Sedam Žalosti

Ždrelac - crkva sv. Luke Evanđelista

Ždrelac - kapelica sv. Antuna Padovanskog

Pašman Guide App Pašman Guide App

Download

Pašman Guide App

Pašman Guide App - App Store Pašman Guide App - Google Play
How to enter Croatia Logo