Svi propisi iz turizma nalaze se na slijedećem linku: https://mint.gov.hr/pristup-informacijama/propisi/propisi-iz-turizma/107