Odluka o izmjeni Odluke o visini turističke pristojbe za 2024.za općine i gradove na području Zadarske županije